नांदेड जिल्ह्यातील अर्धापूर, नायगाव, माहूर नगरपंचायतीसाठी मतदान शांततेत पडले पार ‘जाणून घ्या किती झाले मतदान’

अर्धापूर 81.65 %, नायगाव 78.44 तर माहूर येथे 78.18 % मतदान

539

नांदेड –

नांदेड जिल्ह्यातील अर्धापूर, नायगाव, माहूर नगरपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणूक 2021-22 साठी 18 जानेवारी रोजी संपूर्ण मतदान केंद्रावर मतदानाची प्रक्रिया शांततेत व सुरळीतपणे पार पडली. या सर्व केंद्रावर सकाळी 7.30 वाजता मतदानाला सुरूवात झाली. या निवडणूकीत मतदारांनी उर्त्स्फूत सहभाग घेतला.

मतदानाची आकडेवारी पुढीलप्रमाणे आहे.

अर्धापुरात 81.65 % मतदान
अर्धापूर येथील 8 मतदान केंद्रावर 81.65 टक्के मतदान झाले आहे. यामध्ये एकुण 2 हजार 238  स्त्री तर 2 हजार 448 पुरूष मतदारापैकी 1 हजार 874 स्त्री व 2 हजार 34 पुरुष मतदारांनी आपल्या मतदानाचा हक्क बजावला आहे.

नायगावात 78.44% मतदान                          नायगाव येथील 4 मतदान केंद्रावर 78.44 टक्के मतदान झाले आहे. यामध्ये एकुण 1 हजार 175  स्त्री तर 1 हजार 195 पुरूष मतदारापैकी 935 स्त्री व 924 पुरुष मतदारांनी आपल्या मतदानाचा हक्क बजावला आहे. 

माहुरात 78.18% मतदान 

माहूर येथील 5 मतदान केंद्रावर 78.18 टक्के मतदान झाले आहे. यामध्ये एकुण 1 हजार 301  स्त्री तर 1 हजार 374 पुरूष मतदारापैकी 1 हजार 20 स्त्री व 1 हजार 71  पुरुष मतदारांनी आपल्या मतदानाचा हक्क बजावला आहे.

अर्धापूर, नायगाव व माहूर नगरपंचायतीसाठी एकूण 79.93 % मतदान
अर्धापूर, नायगाव, माहूर या तीन नगरपंचायतीसाठी एकत्र एकुण मतदानाची टक्केवारी 79.93 एवढी आहे. यामध्ये एकुण 4 हजार 714  स्त्री तर 5 हजार 17 पुरूष मतदारांपैकी 3 हजार 829 स्त्री व 4 हजार 29  पुरुष मतदारांनी आपल्या मतदानाचा हक्क बजावला आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.