Browsing Tag

A laborer installing electric poles

लोहा शहरातील वळण रस्त्यावर विद्युत पोल बसविणाऱ्या मजुराचा शॉक लागून मृत्यू

लोहा, नांदेड- नांदेड-लातूर राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 361 चे काम प्रगतीपथावर आहे. त्यासह रस्त्यालगत विजेचे पोल बदलण्याचेही काम सुरू आहे. लोहा शहरातील वळण…