Browsing Tag

Agriculture officer in Mahur caught taking bribe of Rs 7 thousands rupess

माहूर येथील कृषी अधिकारी सात हजाराची लाच घेताना लाचलुचपतच्या जाळ्यात

माहूर, नांदेड - डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेचे मंजूर अनुदानाची रक्कम लाभार्थ्यास देण्यासाठी 7 हजार रुपयांची लाच घेणार्‍या माहूर येथील कृषी…