Browsing Tag

both of them got caught in the trap of ‘bribery’

सहा हजार रुपयांची लाच घेताना दोघे अडकले ‘लाचलुचपत’च्या जाळ्यात

नांदेड - कालबद्ध पदोन्नतीच्या फरकाच्या रकमेचे बिल मंजूर करून देण्यासाठी सहा हजार रुपयांची लाच घेणाऱ्या मुखेडच्या सहायक लेखाधिकारी आणि आरोग्य सहायकाला…