Browsing Tag

bribery was exposed through

नांदेडच्या ग्रामीण पोलीस शिपायाची तऱ्हाच न्यारी, रोख व फोन पे द्वारे उघड झाली लाचखोरी; पोलीस…

नांदेड- वाळूचे टिप्पर नियमितपणे चालू देण्यासाठी 21 हजाराची लाच स्वीकारल्या प्रकरणी नांदेड ग्रामीण पोलीस स्टेशनचे पोलीस शिपाई शिवाजी पाटील, वय 35 आणि एक…