Browsing Tag

Inspection

लोहा तालुक्यातील तेरा शाळेत शालेय पोषण आहार मुल्यांकन पथकांकडून तपासणी

प्रदीप कांबळे, लोहा, नांदेड - शालेय पोषण आहार योजनेचे सामाजिक अंकेक्षण व मूल्यमापन महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय मुंबई यांच्यामार्फत दि. ३ ते ५ फेब्रुवारी…