Browsing Tag

is just a name; The doctor did not work

हदगाव येथील पशुवैद्यकीय दवाखाना वा-यावर, पशुधन अधिकारी फक्त नावाला; डॉक्टर नाही कामाला

हदगाव, नांदेड - हदगाव येथील श्रेणी १ चा पशुवैद्यकीय दवाखाना अनेक वर्षापासून नियमित वैद्यकीय अधिका-यांच्या प्रतीक्षेत आहे. हदगाव तालुक्याच्या परिसरातील…