Browsing Tag

Measures under the guidance

वनसंपदेचे वणव्यापासून संरक्षण करण्याकरिता वनविभाग सरसावला !

माहूर, नांदेड - उन्हाळयात जंगलात वणवा लागून वनसंपदेचे नुकसान होऊ नये म्हणून वणव्यापासून वनसंपदेचे संरक्षण करण्याकरिता माहूर वनपरिक्षेत्राच्या विभागाने…