Browsing Tag

MLA Madhavrao Patil Jawalgaonkar and under the guidance of Prof.Rajesh Kagane

आ.माधवराव पाटील जवळगावकर यांच्या समयसुचकतेने व प्रा.राजेश कागणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली…

हिमायतनगर, नांदेड - विद्यार्थ्यांची खरचं शिकण्याची जिद्द आणि पालकांची शिकवण्याची तळमळ असेल तर सर्व शक्य होते.असेच 'क्रांती शिवदास पेंटेवाड' या…