Browsing Tag

Murder of one person

अर्धापुरच्या अमराबाद (तांडा) येथे मटणाच्या हिस्सावरून एकाचा खून

सखाराम क्षीरसागर, अर्धापूर, नांदेेेड- तालुक्यातील अमराबाद तांडा येथील डुकराच्या मटणाच्या हिस्साावरून एकास लााथा बुक्याने व लोखंडी राॅडने मारून खून…