Browsing Tag

of Mahaprasadas of MP Prataprao Patil Chikhlikar

धर्माबादच्या पाटोदा बु.येथे श्री रोकडेश्वर मंदिरात खा.प्रतापराव पाटील चिखलीकर यांच्या महाप्रसादास…

नांदेड - जिल्ह्यातील धर्माबाद तालुक्यातील जागृत देवस्थानापैकी पाटोदा बु.येथील श्री हनुमान रोकडेश्वर मंदिरात अभिषेक पूजा करुन खा.प्रतापराव पाटील…