Browsing Tag

of Mahur Police Station

माहूर पोलीस स्टेशनचे स.पो.नि.अण्णासाहेब पवार यांच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव

माहूर, नांदेड - लातूर येथे झालेल्या एका खुनाच्या प्रकरणाचा तपासिक अधिकारी म्हणून अण्णासाहेब पवार यांनी योग्य तो तपास लावून दोषारोपपत्र न्यायालयात  सादर…