Browsing Tag

Police administration

जिल्हाधिकाऱ्यांसह नायगावचे तहसीलदार धृतराष्ट्राच्या भुमिकेत, नायगावातील बरबडा व इज्जतगावातून…

नायगाव, नांदेड - नांदेड जिल्ह्यातील नायगाव तालुक्यातील मौजे बरबडा व इज्जतगाव येथील गोदावरी पात्रातून मातीची मोठ्या प्रमाणात लूट सुरू असताना…