Browsing Tag

Rs 47 crore sanctioned

हदगाव शहराच्या पाणीपुरवठ्यासाठी तब्बल 47 कोटी रुपये मंजूर

हदगाव, नांदेड - हदगाव शहराच्या भविष्याच्या पाणी पुरवठ्याची अडचण लक्षात घेता आमदार माधवराव पाटील जवळगावकर हे शहरासाठी मोठा पाणीपुरवठा प्रकल्प होण्यासाठी…