Browsing Tag

Selection of Talathi Gadhe

शासनाच्या अभ्यास गटावर तलाठी गाढे यांची निवड

नांदेड नांदेड शहरातील वजिराबाद सज्जाचे तलाठी नारायण रावसाहेब गाढे यांची शासनाच्या अभ्यास गटावर सदस्य म्हणून निवड करण्यात आली आहे. तलाठी व मंडळ अधिकारी…