Browsing Tag

Social reformer

समाजसुधारक संत गाडगेबाबा यांची जयंती अर्धापुरात साजरी

अर्धापूर, नांदेड- थोर समाज सुधारक, किर्तनकार, कर्मयोगी राष्ट्रसंत गाडगेबाबा महाराज यांची जयंती अर्धापूर शहरासह ग्रामीण भागात शासकीय, निमशासकीय कार्यालयात…

अर्धापूर, नांदेड- थोर समाज सुधारक, किर्तनकार, कर्मयोगी राष्ट्रसंत गाडगेबाबा महाराज यांची जयंती अर्धापूर शहरासह ग्रामीण भागात शासकीय, निमशासकीय कार्यालयात…