Browsing Tag

suggestion from

नांदेड जिल्ह्यातील जलसंपदा विभागाचे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम

मुंबई - जलसंपदा विभागाच्या नांदेड जिल्ह्यातील विविध प्रकल्पांच्या समस्या मार्गी लावून प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम तयार करण्याच्या सूचना…