Browsing Tag

the robbers reached first

हदगावात रोड व नाली होण्यापूवीच अतिक्रमण बसले; गांव बसा भी नहीं, लुटेरे पहले पहूँच गये.

हदगाव, नांदेड - नांदेड तुळजापूर या राष्ट्रीय महामार्गाला जोडणाऱ्या हदगाव तामसा रोडवरील हदगाव शहरातील नालीचे काम सुरू आहे. अद्याप रोडच्या कामाला सुरुवातही…