Browsing Tag

to increase their potential

विद्यार्थ्यांनी आपल्यातील क्षमता तपासून त्यात वाढ करण्यासाठी प्रयत्न करावे – सहाय्यक…

माहूर, नांदेड - विद्यार्थ्यांनी आपल्यातील अभ्यास करण्याची क्षमता तपासून त्यामध्ये वाढ करण्याकरीता जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले पाहिजे, असा मोलाचा सल्ला किनवटचे…