Browsing Tag

who make unauthorized recovery

‘नांदेड कृउबास’तील केळीने भरलेल्या ट्रक गाडीकडून अनाधिकृत वसुली करणा-या अधिका-यांना…

अर्धापूर, नांदेड- मागील काही महिन्यात केळी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या केळीला 2500 रूपये भाव मिळत होते.तसेच काही व्यापा-यांनी केळीचे भाव पडल्यामुळे शेतक-यांचे…